Điều Kiện và Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với website https://cariniotravel.com/. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự đồng ý của bạn với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Mục Đích Sử Dụng

   – Trang web của chúng tôi cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch, cẩm nang du lịch và kiến thức liên quan đến du lịch trong nước và quốc tế.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

   – Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ và đồ họa, là tài sản sở hữu của Cariniotravel.com hoặc các bên cấp phép của chúng. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.

3. Chính Sách Bảo Mật

   – Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Phản Hồi và Đóng Góp

   – Chúng tôi luôn hoan nghênh ý kiến và đóng góp từ bạn. Tuy nhiên, bất kỳ thông tin, ý kiến, ý tưởng hoặc tài liệu khác mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua trang web này sẽ được xem xét là không có tính bí mật và có thể được sử dụng bởi chúng tôi mà không cần sự đồng ý của bạn.

5. Thay Đổi Điều Khoản

   – Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi này sẽ được hiểu là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

6. Miễn Trừ Trách Nhiệm

   – Mặc dù chúng tôi đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác và tin cậy nhất có thể, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

7. Liên Kết Đến Trang Web Bên Thứ Ba

   – Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó.

8. Luật Pháp Áp Dụng

   – Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi trang web này được vận hành.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về các Điều khoản và Điều kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotro.cariniotravel@gmail.com
Cảm ơn bạn đã sử dụng https://cariniotravel.com/!